OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEDPRODEJE TOKENŮ KAURI

Verze 1.0 / Leden 2019

  • Prohlášení
  • Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Vámi, „Kupujícím“ tokeny kryptoměny KAURI a společností British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, zastoupenou ředitelem společnosti, zakladatelem kryptoměny Kauri, panem Jiřím Vokáčem Čmolíkem (dále jen „Společnost“) prodávající tokeny kryptoměny Kauri v „Předprodeji“, tedy v době od 23.1. do 12.12. 2019 než vstoupí Kauri na kryptoburzy.
  • Kontaktní emailová adresa Společnosti je info@kauricrypto.com, webová stránka je kauricrypto.com. Společnost komunikuje s Kupujícím především prostřednictvím členské sekce na webových stránkách, kontaktní emailové adresy a messengerových zpráv.
  • Společnost je korporací Private limited Company () a neposkytuje investiční služby ve smyslu regulace podnikání na kapitálových trzích ani investiční služby dle právních předpisů platných a účinných na území jakéhokoliv státu.
  • Kupujícím Kauri tokeny se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, u níž se předpokládají zkušenosti a znalosti prostředí kryptoměn a blockchainové technologie.
  • Z předprodeje tokenů Kauri jsou vyloučeni občané, rezidenti (držitelé zelené karty) a daňoví poplatníci Spojených Států Amerických, včetně Portorika, Panenských ostrovů a dalších území v držení Spojených Států Amerických, dále občané a rezidenti Čínské Lidové Republiky (včetně území Hongkongu), Japonska, Thajského království a rizikových zemí (Afghanistán, Bosna a Hercegovina, Středoafrická Republika, Kuba, Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Eritrea, Etiopie, Republika Guinea Bissau, Irán, Irák, Lybie, Somálsko, Sudán, Syrie, Uganda, Jemen a Vanuatu). Mimo výše jmenované státy a území je nákup v předprodeji Kauri povolen pro všechny fyzické osoby starší 18 let viz predchozí bod.
  • Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit nebo odstranit některé části těchto obchodních podmínek. Ačkoliv se společnost snaží každou případnou změnu podmínek doručit Kupujícímu, není to vždy technicky možné. Změna obchodních podmínek je vyvěšena v členské sekci na webu a je povinností kupujícího pravidelně sledovat obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky vstoupí v platnost zveřejněním v členské sekci na webu, každá změna podmínek je číslovaná, opatřená datem vstoupení v platnost a jsou k dispozici předchozí verze.

Kupující souhlasí s nákupem a společnost souhlasí s prodejem tokenů Kauri v předprodeji na základě těchto obchodních podmínek:

1. Definice tokenů Kauri

1.1. Kauri je kryptoměna sdílené ekonomiky a investičního crowdfundingu, která vznikla na základě chytrého kontraktu „ERC20 token“ na blockchainu Ethereum, pod označením KAU, kontrakt 0xe172F366678EC7B559F6C2913a437BaaDfd4e6c8

1.2. Kauri je konečný počet 50.000 000 (slovy: padesátmilionů) tokenů/coinů.

1.3. Kupující prohlašuje, že se seznámil se strategií kryptoměny Kauri, účelem prodeje tokenů Kauri (dokument whitepaper) a získal veškeré informace nutné pro rozhodnutí k nákupu Kauri v předprodeji na stránkách kauricrypto.com.

1.4. Předprodej tokenů Kauri probíhá v období od 22.1. 2019 do 12.12. 2019 a končí vstupem a prodejem Kauri na kryptoburzách.

2. Nabídka a cena tokenů Kauri v předprodeji

2.1. Celková distribuce tokenů Kauri z celkového počtu 50 000 000 tokenů:

51% tedy 25 500 000 Kauri, zůstává ve fondu Kauri (viz dokument whitepaper) pro investiční crowdfunding ve třetí a čtvrté fázi projektu Kauri,

10% tedy 5 000 000 Kauri slouží k marketingovým účelům v předprodeji a budování komunity Kauri v předprodeji, kdy za registraci do komunity rozdává společnost 10 Kauri zdarma a 1 Kauri za sdílení vedoucí k nové registraci,

5% tedy 2 500 000 Kauri bylo rozdáno bezúplatně jako bonus vybraným akcionářům sdílené ekonomiky společnosti British Asset před datem 22.1. 2019 (tedy před zahájením předprodeje) a dále je část těchto Kauri použita jako bonus pro management team projektu Kauri,

34% tedy 17 000 000 Kauri jde pro předprodeje a je určeno k nákupu kupujícími.

2.2. Nabídka „Student 1:1“ je nejmenší možný nákup Kauri v předprodeji v hodnotě 100 Kauri za 100 amerických dolarů. Kupující může libovolně nakupovat po 100 Kauri. Nákup je možný za USD americké dolary, Bitcoin a Ethereum. V této nabídce je kurz 1 Kauri za 1,11 USD.

2.3. Nabídka „Investor 1:2“ představuje nákup Kauri v předprodeji za každých 1000 amerických dolarů dostává kupující 2000 Kauri. Nákup je možný za USD americké dolary, Bitcoin a Ethereum. V této nabídce je kurz 1 Kauri za 0.56 USD.

2.4. Nabídka „Investor 1:3“ představuje nákup Kauri v předprodeji za každých 5000 amerických dolarů dostává kupující 15000 Kauri. Nákup je možný za USD americké dolary, Bitcoin a Ethereum. V této nabídce je kurz 1 Kauri za 0.37 USD.

2.5. Nabídka „Partner 1:6“ představuje nákup Kauri v předprodeji za 50 000 amerických dolarů dostává kupující 300 000 Kauri a tokenizovaný podíl z budoucích výnosů Kauri Fondu. Počet partnerů je omezený a pro uskutečnění této nabídky se podepisuje projektová smlouva. V rámci této nabídky dostává Kupující od Společnosti licenci pro případný sub předprodej Kauri v rámci předprodeje. Nákup je možný za USD americké dolary, Bitcoin a Ethereum. V této nabídce je kurz 1 Kauri za 0.19 USD.

3. Proces předprodeje Kauri

3.1. Na webu kauricrypto.com vyplní Kupující online objednávkový formulář k nákupu Kauri v jedné z uvedených nabídek bodu 3.2.-3.5. kde vyplní své jméno, příjmení, telefonní číslo a email. Vybere počet Kauri a platební metodu výběrem z možností USD, Bitcoinu či Etherea, potvrdí souhlas s těmito obchodními podmínkami a odešle formulář.

3.2. Do 24 hodin, v pátek a státních svátcích až do 72 hodin, dostane Kupující potvrzení objednávky s platebními údaji, číslem účtu v případě platby v USD a elektronickou peněženkou v případě platby Bitcoinem či Ether. V případě platby v USD může být použit pro platby dolarový účet ředitele společnosti pro snazší administrativu.

3.3. Po zaplacení ceny Kupujícím, kdy Společnost obdrží odpovídající částku v USD, Bitcoinu nebo Ethereum na účet/elektronickou peněženku, potvrdí Společnost Kupujícímu prodej Kauri. Společnost zašle Kupujícímu na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce přístupové údaje do členské sekce na webu kauricrypto.com, kde Kupující najde návodné informace, jak si založit softwarovou peněženku, která přijímá Kauri a jak má použít v členské sekci formulář na odeslání adresy softwarové peněženky Kupujícího.

3.4. Kupující se zavazuje doručit skrze formulář v členské sekci adresu peněženky Společnosti co nejdříve po potvrzení o přijetí platby ze strany Společnosti, nejdéle však do tří týdnů, 21 kalendářních dnů. Nejpozdější termín pro poslání adresy peněženky pro odeslání Kauri společností je 48 hodin před vstupem Kauri na kryptoburzy v prosinci 2019. Po vstupu a obchodování Kauri na kryptoburzách už není možné posílat Kauri z předprodeje. Pokud Kupující do té doby nepošle v předepsaném formuláři v členské sekci adresu peněženku, Kauri mu propadají.

3.5. Po přijetí adresy peněženky Kupujícího Společností, odešle Společnost do 24 hodin, v pátek a státních svátcích až do 72 hodin, Kauri v odpovídající hodnotě na peněženku Kupujícího. Tato transakce se objeví v blockchainu Kauri v přehledu transakcí a Společnost informuje Kupujícího o převedení Kauri na jeho peněženku. Kupující se tak stává výhradní majitel Kauri tokenů a je na jeho odpovědnosti zabezpečit si peněženku proti případnému zneužití. Jakmile Společnost odešle Kauri na peněženku Kupujícího, nepřebírá dále jakoukoliv odpovědnost za nakládání s Kauri ani za případné ztráty, zapomenutí hesla apod. na peněžence Kupujícího. V členské sekci najde Kupující instruktážní videa, kde najde Kauri v peněžence a také technickou podporu.

3.6. Veškeré zaplacené USD, Bitcoiny a Etherea za zaplacené a odeslané Kauri jsou nevratné.

3.7. V případech nákupu Kauri Kupujícím vyšší než 10 000 amerických dolarů, může být Kupující dodatečně vyzván Společností k protokolu KYC (poznej svého klienta) v rámci AML (opatření proti praní špinavých peněz), v rozsahu rezidenční adresy Kupujícího a případného doložení původu investovaných peněz. V případě nákupu v Bitcoinech či Ethereum Společnost toto opatření neprovádí v jakékoliv výši nákupu Kauri.

4. Rizika a zřeknutí se odpovědnosti

4.1. Riziko ztráty privátního klíče Kupujícím k peněžence, kde je Kauri. Kupující musí mít privátní klíč na zabezpečeném místě a nese plnou odpovědnost za jeho případnou ztrátu a tím ztrátu Kauri. Společnost nenese žádnou odpovědnost za špatně zadanou adresu peněženky Kupujícím v procesu objednávky ani za případně odeslané Kauri na vyplněnou peněženku Kupujícím, která nepodporuje protokol ERC20 token. Společnost doporučuje softwarovou peněženku MyEtherWallet a hardwarovou peněženku Trezor, které přijímají ERC20 tokeny.

4.2. Rizika protokolu ERC20 na blockchainu Ethereum. Kauri běží na blockchainu platformy Ethereum, jakékoliv případné technické problémy, hackerské útoky či obchodní, právní problémy či státní regulace se přímo dotýkají také Kauri. Společnost nemá jakoukoliv možnost ovlivnit tyto situace a případné problémy se síti Ethereum se berou jako vyšší moc, za kterou Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost.

4.3. Kupující si je vědom, že nákup Kauri tokenů nepodléhá žádné regulaci ani ochraně investice z hlediska zákona žádného státu. Kauri jsou kryptoměna sdílené ekonomiky s otevřenou účetní knihou, blockchainem na Ethereu. Společnost prodává Kauri „jak jsou“ a nenese právní odpovědnost za případné změny nebo nemožnost naplnění záměrů strategie Kauri (whitepaper). Kupující se vzdává možnosti jakkoliv vinit či žalovat Společnost či zástupce Společnosti za případné škody v jakémkoliv rozsahu.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Společnost shromažďuje pouze nezbytně nutné osobní údaje k provedení objednávky prodeje Kauri Kupujícímu a to jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu a adresu softwarové/hardwarové peněženky. V případech nákupu Kauri v amerických dolarech při částkách nad 10 000 USD, dle bodu 3.6. Společnost shromažďuje další údaje jako například adresu pobytu Kupujícího dle KYC pravidel. Tyto údaje jsou v zabezpečené databázi Společnosti.

5.2. Kupující má právo požádat Společnost o sdělení, které osobní údaje Společnost má o Kupujícím ve své databázi a požádat o vyškrtnutí z databáze Společnosti na emailu info@kauricrypto.com

5.3. Společnost nepředává osobní údaje o Kupujícím žádné třetí straně a veškeré transakce se považují za důvěrné obchodní tajemství mezi Kupujícím a Společností. Společnost nepředá žádné osobní údaje Kupujícího úřadům jakéhokoliv státu, zejména údaje o adresách softwarových/hardwarových peněženek. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla činí vyšetřování Kupujícího Interpolem, v takovém případě na žádost Interpolu Společnost poskytne součinnost.